G Ü N C E L

ANİ İŞİTME KAYBI
Ani işitme kaybı birkaç saat veya gün içerisinde gelişen iç kulak kaynaklı acil bir durumdur.

Ani işitme kaybı birkaç saat veya gün içerisinde gelişen iç kulak kaynaklı acil bir durumdur. İç kulağı ilgilendiren yapılar salyangoz, yarım daire kanalları ve işitme siniridir. Hafif olabileceği gibi tam sağırlık da görülebilir. Genellikle tek taraflıdır. Ne kadar şiddetli meydana gelmişse geri dönüşü de o ölçüde zor olabilir.

Nedenleri:

Neden olarak virüsler, damarsal olaylar, bağışıklık sistemi hastalıkları ve iç kulak zarının yırtılması olarak sıralanabilir. Kabakulak, kızamık gibi virüs enfeksiyonları iç kulağı tutarak ani işitme kaybı yapabilirler. İç kulaktaki sıvı basıncının artışı da zar yırtılmasına neden olarak sağırlık yapar. Sıvı basıncını artıran nedenler kafaya ya da kulağa alınan darbeler basınç değişiklikleri ve yüksek volümlü sese maruz kalmak olabilir.

Damarsal teoride iç kulağı besleyen damarların daralması ya da herhangi bir nedenle tıkanması önemli bir rol oynar. Hastalar bazen aniden bazen de birkaç saat ya da gün içerisinde işitme kaybının oluştuğunu fark ederler. Vakit geçirmeden tüm işitme testleri yapılmalıdır. Ani işitme kaybında tedaviye ne kadar erken başlanırsa, başarı şansı o oranda yükselir. İlaç tedavisinin yanında hiperbarik oksijen tedavisi yararlı olabilir. Bazı hastalarda erken dönemde cerrahi müdahale gerekebilir. Takip eden doktorun karar vermesi gereken bir durumdur.