BAŞ BOYUN

BOYUNDA KİTLE

Her insan boynunda yaklaşık 300 adet lenf düğümü denilen 1cm’den küçük vücudun savunma sistemi içinde yer alan lenfoid yapılar mevcuttur. Boyunda kitle deyince boyunda herkeste...

REFLÜ

Reflü terimi Latince “geri akış” anlamına gelir. Mideden başlayan reflü bazen yemek borusunun üst darlığını geçip gırtlak ve boğaza kadar gelebilir. Reflü terimi Latince “geri...

TÜKRÜK BEZİ TAŞLARI

Tükrük bezi taşlarının %90’ına çene altı tükrük bezinde (submandibuler) rastlanır. Tükrük bezi taşlarının %90’ına çene altı tükrük bezinde (submandibuler) rastlanır. Bu bez en büyük 2....

AĞIZ İÇİ KANSERLERİ

İyi oturmamış diş protezleri de sürekli travma nedeniyle kansere yol açabilirler. AĞIZ BOŞLUĞU (ORAL KAVİTE )KANSERLERİ Dudaklar, yanak iç mukozası, diş etleri, dilin hareketli kısmı...

TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ

Kulak ön ve alt kısmında yerleşen bu bezde hissedilen bir şişlik, kitle aksi ispat edilene kadar parotis tümörü olarak düşünülmelidir. Tükrük bezi tümörleri tüm vücut tümörlerinin % 1-2,

DERİN BOYUN ENFEKSİYONU

En sık görülen klinik bulgular, boyunda şişlik, ateş, boyun hareketlerinde kısıtlılık, yutkunma zorluğu, ağzın rahat açılamamasıdır. Derin boyun enfeksiyonu boyun derin fasyasının (tabakasının) derin

SES KISIKLIĞI

Ses kısıklığı kimi zaman basit bir soğuk algınlığının sonucu olarak gelişirse de bazen önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Genellikle 2 haftayı aşan ses kısıklıklarında KBB...

ÖKSÜRÜK

Sağlıklı insanda öksürük normal bir reflekstir. Süreklilik arz etmesi önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Sağlıklı insanda öksürük normal bir reflekstir. Süreklilik arz etmesi önemli bir...

DUDAK KANSERLERİ

Çoğunlukla uzun süre güneş altında çalışan, sigara içen, 60-70 yaş arası erkekler dudak kanserine yakalanır. Baş ve boyun kanserleri içinde en sık görülen kanserdir. %90’dan fazlası alt dudakta görülür. ...

DİL KANSERLERİ

Kanser dilde arkaya doğru gittikçe tedavi başarısı düşer. Ağız boşluğunda en sık görülen 2. kanserdir. Tedavi sonucu dudak kanseri kadar yüz güldürücü değildir. Boyundaki lenf...

GIRTLAK KANSERİ

Ses telleri bölgesinde gelişen kanser en iyi huylu olan kanserdir. Gırtlak anatomik olarak ses telleri, ses tellerinin üstü ve altı olarak 3 bölgeye ayrılır. Gırtlak kanseri hangi bölgedeyse o bölgeye

BOYUN BEZESİ

Boyunda sayıları 200-300 civarındadır. Vücuttaki enfeksiyon ve kanser gibi yabancı oluşumlara karşı savaşırlar. Bu mücadele sırasında irileşirler. Boyun bezeleri vücudun hemen her bölgesine yayılmış olan...

YUTMA GÜÇLÜĞÜ

Yutma güçlüğünde ağız- boğaz bölgesi ve yemek borusu olmak üzere iki ana bölgede teşhis araştırması yapılmalıdır. Disfaji (yutma güçlüğü) genellikle ileri yaşlarda görülen boyun ve...

AĞIZ KOKUSU

Sinüzitler tedavi edilmediklerinde kronikleşirler ve burun gerisinden boğaza doğru iltihabi kötü kokulu akıntının kaynağı olurlar. Ağız kokusunun (halitozis) bir çok nedeni vardır Bu nedenleri 3...

KABAKULAK

Tükrük bezinde hassasiyet, şişlik, yüzde ödem görülür. Tükrük bezindeki ağrılı şişlik genellikle 1 hafta sürer. Kabakulak akut, sınırlı enfeksiyöz bir hastalık olup daha çok 5...

DİL BAĞI

Bir çok aile dil altı bağının kesilmesiyle konuşmayan çocuğun konuşabileceğini zanneder. Ankyloglossia