G Ü N C E L

DİL KANSERLERİ
Kanser dilde arkaya doğru gittikçe tedavi başarısı düşer.

Ağız boşluğunda en sık görülen 2. kanserdir. Tedavi sonucu dudak kanseri kadar yüz güldürücü değildir. Boyundaki lenf düğümlerine hızlı bir şekilde yayılım olur. Kanser dilde arkaya doğru gittikçe tedavi başarısı düşer. Çünkü dilin ön kısmında olanlar daha kolay fark edilir ve tedaviye erken başlanabilir.

Dil kanserleri genellikle dilin yan tarafında ortaya çıkarlar ve hızlı yayılırlar. Tedavinin planı kanserin büyüklüğüne ve yayılımına göre yapılır.

Gerekirse çene kemiğinden bir kısım çıkarılabilir. Radyoterapi (ışın tedavisi) ve uzağa yayılma ihtimali karşısında kemoterapi de verilebilir.