M A K A L E L E R

M A K A L E L E R
ULUSLARARASI VE ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Koç C Luxenberger W, Humer U, Friedrich G: Bilateral ventricular neurofibroma of the larynx.J Laryngol Otol 1996; 110(4): 385-6.
 2. Koç C Arıkan OK, Atasoy P, Aksoy A. Prevalance of Helicobacter Pylori in patients with Nasal Polyps: A Preliminary Report. Laryngoscope 2004;114(11) 1941-4.
 3. Koç C Akyol MU, Celikkanat S, Cekic A, Ozdem C: Role of suprahyoid neck dissection in the treatment of squamous cell carcinoma of the lower lip. Ann Otol Rhinol Laryngol 1997 Sep; 106(9): 787-9.
 4. Koç C Kocaman F, Aygenc E, Ozdem C, Cekic A : The use of preoperative lidocaine to prevent stridor and laryngospasm after tonsillectomy and adenoidectomy. Otolaryngol Head Neck Surg 1998, 118(6): 880-2.
 5. Koç C Ensari S, Kaymakcı M, Kocaman F, Ozdem C: Postoperative hypertension effect of carotid sinus denervation. Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 121(1): 150- 152.
 6. Koç C Özdem C, Ölçer S, Dağl Ş, Turgut S, Koç E: 34 Eksternal rinoplasti ameliyatının sonuçları. Klinik Gelişim Dergisi. 1992, 5, 2174-2176.
 7. Koç C Özdem C, Kara C, K.Özcan M: Laringeal schwannoma. Kulak Burun Boğaz ve BaşBoyun Cerrahisi Dergisi. 1993, 1(2): 87-89.
 8. Koç C, Kara C O, Özdem C: Nasofarenks Kanserleri. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi. 1993, 3(2): 105-109.
 9. Koç C, Koç E, Demirağ A: Herpes tedavisinde asiklovir. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi. 1992, 5: 406-408.
 10. Koç C, Ergin T, Özbek C, Özdem C: Rinolojide fibrin glue kullanımı. Kulak Burun BoğazBülteni 1995, 2(3): 83-84.
 11. Koç C, Akyol MU, Yılmaz O, Kocaman F: KBB ve Baş Boyun Cerrahisinde Anestezi KulakBurun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1994, 2(2): 172-173.
 12. Koç C, Akyol U, Pata YS, Koparal S, Özdem C: Haller hücreleri. Türk Otolarengoloji Arşivi 1995, (33): 285-287.
 13. Koç C, Akyol M U, Özdem C: Boyun kitleleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995, 48(2): 243-252.
 14. Koç C, Özyiğit S, Akyol U, Çelikkanat S, Özdem C:Şilöz Fistüller ve Tedavisi. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 1996, 6(2): 102-15.
 15. Koç C, Özbek C, Özdem C: The selection of antibiotics in deep neck infection. Journal of Ankara Medical School. 1996, 18(1): 45-48.
 16. Koç C, Çelikkanat S, Özyiğit S, Özdem C: Baş boyun skuamöz kanserlerinde okkült lenf nodu metastazının prognoz üzerine etkisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1996, 4, 82-86.
 17. Koç C, Arıkan OK. Labirentitler. Türkiye Klinikleri KBB 2003, 3(3): 173-180.
 18. Koç C, Çekiç A, Özcan M, Özdem C: Ventilasyon tüplerinde postoperatif tecrübelerimiz. KBBİhtisas Dergisi 1996, 3(1): 523-526.
 19. Koç C, Aygenç E, Ergin T, Çakmakçı A, Özdem C: Tekrarlayan otitis eksterna etyolojisinde negatif orta kulak basıncının rolü. Kulak Burun Boğaz Bülteni. 1996, 3(1): 22-24.
 20. Koç C, Özdem C, Arıkan OK, Beriat K: Juvenil nazofarengeal anjiofibrom tedavisinde preoperatif polivinil alkol embolizasyonunun klinik değeri. Türk Otolarengoloji Arşivi 2001, 39(4): 267-72.
 21. Koç C. Rinitler. Klinik Pediatri 2003, 2(3),112-117.
 22. Koç C, Kazkayası M: Üç boyutlu görüntüleme sistemi desteğiyle endoskopik sinüs cerrahisi.Gülhane Tıp Dergisi 2001,43 (4): 444-7.
 23. Koç C, Kazkayası M: Üç boyutlu görüntüleme sistemi desteğiyle endoskopik sinüs cerrahisi.Gülhane Tıp Dergisi 2001,43 (4): 444-7.
 24. Koç C, Arıkan OK. Pediatrik seröz otitler. Klinik Pediatri 2002, 1(3): 93-8.
 25. Koç C, Arıkan OK. Çocuklarda üst solunum yolu obstrüksiyonları. Galenos Dergisi 2004, 93(7): 39-45.
 26. Koç C. Pediatrik Boyun Kitleleri. Klinik Pediatri, 2002;1(2):62-72.
 27. Koç C, Kaymakçı M, Arıkan OK, Özdem C: Endoskopik sinüs cerrahisinde revizyon. KulakBurun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2001; 9(2), 41-44.
 28. Koç C. Sarkoidoz. Türk ORL Klinikleri 2002; 1(1): 51-58.
 29. Hofmann T, Kainz J, Koç C Smolle K.H, Brunner G: Isolierte einseitige Otitis mit Fazialisparese als Erstsymptom bei Wegener- Granulomatose. Ein ungewöhnlicher klinischer Verlauf. Laryngo-Rhino- Otol. (1998) 352-354.
 30. Olszewskal E, Lautermann J, Koç C, Schwaab M, Dazert S, Hildmann H, Sudhoff H.Cytokeratin expression pattern in congenital and acquired pediatric cholesteatoma. European Archieves Of Oto-Rhino-Laryngology 2005 Sep 262 (9):731-6.
 31. Sudhoff H, Bujia J, Borkowski G, Koç C, Holly A, Hildmann H, Fisseler-Eckhoff A: Basement membrane in middle ear cholesteatoma. Immunohistochemical and ultastructural observations.Ann Otol Rhinol Laryngol 1996 Oct; 105(10): 804-10.
 32. Arikan OK, Koç C, Kendi T, Muluk NB, Ekici A, “CT assessment of the effect of fluticasone propionate aqueous nasal spray treatment in lower turbinate hypertrophy due to vasomotor rhinitis,” Acta Otolaryngol., 126 (1): 37-42, 2006.
 33. Ergin NT, Koç C, Demirhan B, Dal T: Tracheal reconstruction with a vascularized cartilage flap in rabbits. Ann Otol Rhinol Laryngol 1998 107(7): 571-4.
 34. Akyol MU, Koç C, Özcan M, Özdem C: Vertigo‘da medikal tedavi. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1994, 2(1): 59-61.
 35. Celikkanat S, Koç C, Akyol MU, Ozdem C: Effect of blood transfusion on tumor recurrence and postoperative pharyngocutaneous fistula formation in patients subjected to total laryngectomy.Acta Otolaryngol (Stockh) 1995; 115(4): 566-8.
 36. Muluk NB, Koç C, Atasoy P: Localization of T cells and subtypes in paranasal sinus and turbinate mucosa in patients with chronic sinusitis. J Otolaryngology 2004 Aug 3384) 235- 42.
 37. Akyol MU, Koç C, Ozcan M, Ozdem C: Superior thyroid artery arising from the common carotid artery. Otolaryngol Head Neck Surg 1997 ; 116 (6 Pt 1): 701.
 38. Arıkan OK, Koç C, Tuna EÜ. The effectiveness of use of double-gloving in otorhinolaryngology- head and neck surgery. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002, 4(2): 9-10.
 39. Özdem C, Koç C, Ölçer S, Kaymakçı M: Bilateral vokal kord paralizinde Thornell ameliyatıyla elde ettiğimiz sonuçlar. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1996, 4, 70-72.
 40. Akyol MU, Koç C, Çelikkanat S, Özdem C: Menier hastalığı ve labirenter streptomisin perfüzyonu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Cerrahisi Dergisi.1993, I(4): 220-223.
 41. Aygenç E, Koç C, Özdem C: Parafarenjeal bölge tümörlerine yaklaşım. KBB İhtisas Dergisi 2001; 8 (5): 381-5.
 42. Arikan O,Koç C, Bozdogan O: Tularemia presenting as tonsillopharyngitis and servical lymphadenitis: a case report and review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2003, 260(6):298-300.
 43. Akyol MU, Koç C, Kocaman F: KBB ve baş boyun cerrahisinde lokal anestezi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1994, 2(2): 170-171.
 44. Özdem C, Koç C, Dağlı Ş, Ölçer S, Turgut S: ‘Trigeminal sinir schwannoma’sı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 1992, 12, 95-97.
 45. Kaymakçı M, Koç C, Kaymakçı B, Tuncel Ü: Periorbital selülitte bilgisayarlı tomografinin yeri. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001, 3(2): 63-65.
 46. Demirağ A, Koç C: Kinolonların immün sistem üzerine etkileri. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi. 1991, 4: 613-615.
 47. Akyol MU, Koç C, Koç E: Çocukluk çağında rekürrent respiratuar papillomatozis. Pediatride Yönelişler. 1994, 2(1): 59-61.
 48. Dağlı Ş, Koç C, Özdem C: Majör tükrük bezleri tüberkülozu. Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 1991, 31 (3): 48-50.
 49. Özdem C, Koç C, Çelikkanat S, Çekiç A, Özbek C: Oral kavite kanserlerinde cerrahi tedavi sonuçlarımız. Klinik Bilimler Cerrahi Dergisi 1996, 2(1):18-20.
 50. Akyol MU, Koç C, Dağlı Ş, Ensari S, Özdem C: Transtimpanik elektrokokleografi: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1993, 1(2): 101-102.
 51. Arıkan OK, Koç C. Okul öncesi çocuklarda bifid uvula ile rekürrent otitis media arasındaki ilişki.Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi 2003, 5(3): 138-41.
 52. Celikkanat S, Akyol MU, Koç C, Olcer S, Ensari S, Turgut S, Ozdem C: Postoperative hypertension after radical neck dissection. Otolaryngol Head Neck Surg 1997 Jul; 117(1) 91- 2.
 53. Saray A, Ozakpınar R, Koç C, Serel S, Sen Z, Can Z : Effect of chronic and short-time erythropoitein treatment on random flap survival in rats: an experimental study.Laryngoscope.2003 113(1):85-89.
 54. Bayar N, Oguzturk O, Kazkayasi M, Koç C: “Minnesota multiphasic personality inventory profile of patients with chronic sinusitis”, Rhinology, 2001; 39(3), 133-5.
 55. Bayar N, Boke B, Apan A, Koç C: "Efficacy of topotecan treatment on an experimental model of transient evoked otoacoustic emissions”, Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2001; 61(2), 135-42.
 56. Bayar N, Kara SA, Keles I, Koç C, Altınok D, Orkun S:“Temporomandibular Joint Involvement in Rheumatoid Arthritis: A Radiological and Clinical Study”, Cranio –The Journalof Craniomandibular Practice 2002, 20(2): 105-10.
 57. Bayar N, Oguzturk O, Koç C: Minnesota Multiphasic Personality Inventory Profile of Patients with Subjective Tinnitus. J Otolaryngol 2002, 31(5): 317-22.
 58. Arıkan OK, Tuna EÜ, Koç C, Özdem C: Baş ve boyun schwannomları. Türk OtolarengolojiArşivi 2002, 40(1): 30-35.
 59. Buyukkocak U, Ozcan S, Daphan C, Apan A, Koç C: A comparison of four intravenous sedation techniques and Bispectral Index monitoring in sinonasal surgery. Anaesth Intensive Care. 2003, 31(2): 164-71.
 60. Muluk NB, Oguzturk O, Koç C, Ekici A: Minnesota multiphasic personality inventory profile of patients with allergic rhinitis. J Otolaryngol 2003; 32(3): 198-202.
 61. Kendi T, Arikan OK, Koç C. MR spectroscopy in a cervical abscess. Neuroradiology 2003; 45(9): 631-3.
 62. Unsal EE, Ensari S, Koç C: A rare and serious complication of chronic otitis media: lateral sinus thrombosis. Auris Nasus Larynx. 2003, 30 (3) : 279-82.
 63. Bayar N, Kara SA, Keles I, Koç C, Altinok D, Orkun S. Cricoarytenoiditis in rheumatoid arthritis: Radiologic and Clinical Study J Otolaryngol.2003 Dec; 32(6): 373-8.
 64. Kendi T, Arikan OK, Koç C. Magnetic resonance imaging of cochlear modiolus: determination of mid-modiolar area and modiolar volume. J Laryngol Otol 2004; 118: 496- 499.
 65. Muluk NB, Kara S, Koç C. The relationship between tinnitus loudness level and internal juguler venous flow rate measured by coloured doppler im patients with high juguler bulb. J Otolaryngology 2005 Apr 34(2):140-6.
 66. Kendi TK, Arikan OK, Koç C. Volume of components of labyrinth: magnetic resonance imaging study.Otol Neurotol. 2005 Jul;26(4):778-81.
 67. Arikan OK, Erdogan S, Muluk NB, Koç C. Chondroid Syringoma of the Upper Lip: A Case Report. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2004:13(1-2)25-7.
 68. Muluk NB, Kısa Ü, Kaçmaz M, Apan A, Koç C: Efficacy of topotecan treatment on antioxidant enzymes and TBA-RS levels in submandibular glands of rabbits: An experimental study.Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 132(1), 132-6.
 69. Muluk NB, Oguzturk O, Ekici A, Koç C. Emotional effects of nasal packing measured by the hospital anxiety and depression scale in patients underwent nasal surgery. J Otolaryngol 2005 Jun 3483)172-7.
 70. Arikan OK, Unsal B, Kazkayasi M, Koç C: The analysis of anterior skull base from two different perspectives: Coronal and reconstructed saggital computed tomography.Rhinology 2005 jun 43(2):115-20.
 71. Arikan, O.K., Birol A, Tuncez F, Erkek E, Koç C “A Prospective Randomised Controlled Trial to Determine If Cryotherapy can Reduce the Pain of Patients with Minor Form of Recurrent Aphthous Stomatitis?,” Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 101(1): e1-5, 2006
 72. Arikan OK, N.B. Muluk, B. Budak, A. Apan, G. Budak C, Koç C, “Effects of Ropivacaine on Transient Evoked Otoacoustic Emissions: A Rabbit Model,” Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 2006 Jan 12.
 73. Arikan OK, Akarsu C, Unal B, Ergin A, Koç C, “Effect of oxymetazoline nasal spray on intraocular pressure and retrobulbar hemodynamics,” J. Otolaryngol.,35(1):30-5, 2006.
 74. Arikan OK, Tan FU, Kendi T ve Koç C, “The use of Botulinum Toxin Type A for the treatment of masseteric muscle hypertrophy,” J. Otolaryngol., 35(1):40-3, 2006.
 75. Kitapci F, MulukNB, Atasoy P, Koç C, Role of mastoid and goblet cells in the pathogenesis of nasal polyps J. Otolaryngol 35(2): 122-32, 2006.
 76. Arikan OK, Ozcan S, Kazkayasi M, Akpinar S, Koç C, “Preincisional infiltration of tonsils with ropivacaine in posttonsillectomy pain relief: a double-blind, randomised, placebo-controlled intra- individual study,” J. Otolaryngol., 2006,35(3):167-72.
 77. Fırat Y, Koç C, Olcay I, Selcuk A, Firat AK, Ozdem C. The incidence of atopy in adults with recurrent secretory otitis media: screening with Phadiatop. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2006; 16(1):11-7.
 78. Muluk NB, Apan A, Ozçakir S, Arikan OK, Koç C: Risk of respiratory distress in the patients who were applied nasal packing at the end of nasal surgery. Auris Nasus Larynx. 2008 Dec;35(4):521-6.Epub 2008 Mar 7.
 79. Muluk NB, Atasoy P, Arikan OK, Koç C: Role of vascular endothelial growth factor in the pathogenesis of nasal polyps. J Otolaryngol. 2007 Dec;36(6):357-66.
 80. Özdem C, Turgut S, Ölçer S, Dağlı Ş, Koç C: Multiple primer kanserler. Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 1991, 31 (2): 20-22.
 81. Nalça Y, Kıroğlu M, Ekemen S, Perçin AK, Koç C. Dev submandibüler taş. Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 1991, 31(3): 19-20.
 82. Çelikkanat S, Özdem C, Ölçer S, Turgut S, Koç C: Larenks kanserlerinin cerrahi tedavi sonrası tiroid fonksiyonları. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1993, 1(4): 240- 243.
 83. Turgut S, Özdem C, Özcan K.M. Balyan F R, Koç C: Sfenoid sinüste izole aspergillozis. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1994, 2(2): 162-164.
 84. Dere H, Turgut S, Özcan İ, Koç C, Özdem C: Trakeotomi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 1995,2(4):19-28
 85. Kazkayası M, Karadeniz Y, Altınok D, Koç C: Sfenoid sinüs anatomik varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2001; 9(2), 17-20.
 86. Dere H, Özcan M, Balyan F, Turgut S, Koç C, Özdem C: Timpanoskleroz cerrahisi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1998; 5(1),45-47.
 87. Çakmakçı A,Olcay I, Arıkan O K, Fırat Y, Koç C: Allerjik rinitli hastaların tanısında in vitro test phadiatop’un klinik değeri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2000, 8(2): 79-82.
 88. Bayar N, Böke B, Koç C: Tavşanlarda kaydedilen geçici uyarılmış otoakustik emisyonlar. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2000, 8 (1): 1-6.
 89. Kazkayası M, Kaygusuz S, Kılıç D, Bayar N, Koç C: Çocuk akut tonsillofarenjitlerinde A grubu B hemolitik streptokok sıklığı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001, 3(2): 59-62.
 90. Taner P, Bayar N, Akarsu C, Koç C: Allerjik rinit tedavisinde kullanılan topikal nazal kortikosteroidlerin göz içine basıncına etkisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2001; 9(1).
 91. Kazkayası M, Hızel S, Karadeniz Y, Koç C: Maksiller sinüzitli çocuklarda üst solunum yoluanatomik patolojileri. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001, 3 (1): 12-14.
 92. Kazkayası M, Ekici A, Yılmaz S, Bayar N, Koç C: Bronşial astımlı hastalarda sinonazal patolojik bulgular. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2001; 9(1).
 93. Kazkayası M, Karadeniz Y, Koç C: Çocukların paranazal sinüs bilgisayarlı tomografilerinde patolojik bulgular. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2001; 9(3), 23-26.
 94. Bayar N, Bilgili Y, Yılmaz E, Başar H, Koç C, Altınok D: Ürolithiasisli hastalarda sialolithiasis ve safra kesesi taşı insidansı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2001; 9(3) 156- 159.
 95. Kara S, Bayar N, Keleş I, Altınok D, Koç C, Orkun S: Romatoid Artritli olgularda krikoaritenoid eklem değişikliklerinin klinik ve BT ile takibi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2002, 10(2): 115-118.
 96. Kazkayası M, Başar M, Başar H, Bayar N, Koç C. Nokturnal enürezisli çocuklarda üst solunum yolu patolojilerinin etyolojideki rolü: Türkiye Klinikleri KBB Dergisi 2002, 2: 84-89.
 97. Apan A, Kazkayası M, Yılmaz S, Koç C: Zor entübasyon. Klinik ve radyolojik değerlendirme.PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2002, 24(1): 7-13.
 98. Bayar N, Çırpar Ö, Koç C. Paranazal sinüs aspergillozu. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi‘nde basılmak üzere kabul edildi.
 99. Muluk NB, Alpay D, Arıkan OK, Koç C. Değişik yerleşimli bir lipom olgusu: bukkal lipom.KÜTF Dergisi 2003, 5(3): 27-29.
 100. Fırat Y, Olcay I, Arıkan OK, Koç C. Rekürren seröz otitli erişkin hastalarda atopi insidansının phadiotopla araştırılması. Otoscope Dergisi 2004, 99-103.
 101. Muluk NB, Apan A, Ozçakir S, Arikan OK, Koç C. Risk of respiratory distress in the patients who were applied nasal packing at the end of nasal surgery..Auris Nasus Larynx. 2008 Dec;35(4):521-6
 102. Kaymakçı M, Koç C, Kaymakçı B, Tuncel Ü: Periorbital selülitte bilgisayarlı tomografinin yeri. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001, 3(2): 63-65.
 103. Unsal Tuna EE,Ozbek C,Koç C, Ozdem C: Evaluation of nasal symptoms and mucociliary function in patients with allergic rhinitis treated with chemosurgery using trichloroacetic acid. Am J Otolaryngol 2008 29(1):37-41
 104. Muluk NB, Atasoy P, Arikan OK, Koç C.Role of vascular endothelial growth factor in the pathogenesis of nasal polyps. Otolaryngol. 2007 Dec;36(6):357-
 105. Kendi T, Arıkan OK, Koç C. MR spectroscopy in a servical abscess. Neuroradiology 2003 sep 45(9):631-3


ULUSLARARASI VE ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ

 1. Koç C, Turgut S, Dağlı Ş, Ölçer S, Çelikkanat S, Çokkeser Y, Özdem C: A new technique in closure of nasoseptal perforations: Periostopericondrial flap. XV. Dünya Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Proceedings of XV. World Congress of Otorhinolaryngology- Head and Neck Surgery p.564-567.
 2. Koç C, Özbek C, Akyol U, Özdem C. Effect of adenoidectomy and tonsillectomy on the intratympanic pressure. 3rd European Congress of Otolaryngology Head and Neck Surgery, June 9-14 1996, Budapest, Hungary. Bildiri özeti: Sempozyum kitabı s. 41-44.
 3. Koç C, Köle W, Danninger R, Stammberger H: Frontal sinüs cerrahisinde frontonazal dren kullanımı. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül-4 Ekim 1995 Antalya. Bildiri : Kongre kitabı s. 723-726.
 4. Koç C, Arıkan OK, Atasoy P, Aksoy A: Nazal polipli hastalarda Helicobacter pylori’nin prevalansı: Ön çalışma: XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 82. (23 no’lu yurt dışı yayın)
 5. Koç C, Arıkan OK, Alpay D, Kendi T. Maksiller osteosarkom. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 198.
 6. Hofmann T, Kainz J, Brunner G, Koç C, Smolle KH: Akute Otitis media mit Facialisparese bei Morbus Wegener: Ein ungewöhnlischer klinicher Verlauf, Österreichischer HNOKongress. 21-23 September 1995, Millstatt am See. Program kitapçığı s. 39.
 7. Çırpar Ö, Koç C, Arıkan OK, Kendi T, Huvaj S. Gürültüye bağlı işitme kaybında mastoid pnömatizasyonun etkisi. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 80.
 8. Özdem C, Gürcan B, Onuker A, Koç C, Turgut S: Kliniğimizde uygulanan parsiyel larenjektomiler. International Symposium on parotid Gland Tumors and Functional Laryngectomy. June 12-14, 1991. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bildiri: Sempozyum kitabı s. 172-175.
 9. Özdem C, Gürcan B, Onuker A, Koç C, Turgut S: Kliniğimizde uygulanan parsiyel larenjektomiler. International Symposium on parotid Gland Tumors and Functional Laryngectomy. June 12-14, 1991. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bildiri: Sempozyum kitabı s. 172-175.
 10. Özdem C, Dağlı Ş, Ölçer S, Koç C: Parotis bezi tümörleri. International Symposium on parotid Gland Tumors and Functional Laryngectomy. June 12-14, 1991. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bildiri : Sempozyum kitabı s. 129- 133.
 11. Ölçer S, Koç C, Turgut S, Dağlı Ş, Akalın Y, Ensari S, Çelikkanat S, Özdem C: The results of 62 external rhinoplasty operations. XV. Dünya Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Proceedings of XV. World Congress of Otorhinolaryngology- Head and Neck Surgery p.568-571
 12. Turgut S, Koç C, Özdem C, Özcan M, Önerci M: Intranasal endoscopic surgery for the treatment of isolated sphenoidal sinusitis. International Symposium on allergic and infectious rhinosinusitis and advanced FESS course, April 24-29 1994, Jerusalem, Israel.
 13. Akalın Y, Şafak D, Koç C, Akyol U, Ensari S, Akşit M, Özdem C: Nasal augmentation in saddle nose deformities with biocoral. XV. Dünya Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 20- 25 Haziran 1993, İstanbul. Bildiri: Proceedings of XV. World Congress of Otorhinolaryngology- Head and Neck Surgery.
 14. Dağlı Ş, AkalınY, Akyol MU, Koç C, Bilgili H, Ensari S, Ölçer S, Özdem C: Coral, a new alternative to nasal bone reconstruction (animal experiment) XV. Dünya Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 20- 25 Haziran 1993, İstanbul. Bildiri: Proceedings of XV. World Congress of Otorhinolaryngology- Head and Neck Surgery p. 508-509.
 15. Turgut S. Koç C, Pınarcı H: Interdisziplinarer Kongress Diagnostische und Therapeutische Endoskopie in der Medizin. Endoskopik septal spur cerrahisi. 22-26 Mayıs 1996 Antalya
 16. Akyol U, Dağlı Ş, Ensari S, Çelikkanat S, Koç C, Özdem C, Akşit M, Ölçer S: Early oral feeding after total laryngectomy. XV. Dünya Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 20- 25 Haziran 1993, İstanbul. Bildiri: Proceedings of XV. World Congress of Otorhinolaryngology- Head and Neck Surgery.
 17. Özdem C, Ensari S, Akşit M, Dağlı Ş, Koç C: High dose papaverine therapy in idiopathic sudden sensori-neural hearing loss. XV. Dünya Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 20- 25 Haziran 1993, İstanbul. Bildiri: Proceedings of XV. World Congress of Otorhinolaryngology- Head and Neck Surgery p. 92-94.
 18. Ensari S, Selampınar F, Akalın Y, Koç C, Akyol U, Çelikkanat S, Dağlı Ş, Özdem C: Molded heterograft (Lamb’s peritoneum) application in tympanoplasty. XV. Dünya Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 20- 25 Haziran 1993, İstanbul. Bildiri: Proceedings of XV. World Congress of Otorhinolaryngology- Head and Neck Surgery p. 1-3.
 19. Kocaman F, Göğüş N, Aksu C, Koç C, Superior laryngeal nerve block. A new application? XIII. ESRA (European Society of Regional Anesthesia), s.166.Annual Congress, May 18-21, 1994 Barcelona, Spain. Po
 20. Turgut S, Gümüşalan Y, Uğurgelen B, Arifoğlu Y, Koç C, Işık A, Sınav A: International Symposium on allergic and infectious rhinosinusitis and advanced FESS course, April 24-29 1994, Jerusalem, Israel. Bildiri özeti: Sempozyum kitabı s.31.
 21. Kocaman F, Göğüş N, Koç C, Akan B, Aksu C, Özdem C: A comparison of orotracheal and nasotracheal, intubation in mechanically ventilated patients: Is sinusitis a limiting factor? VI th International intensive care symposium in memory of Prof.Cemalettin Öner, 6-7 Mayıs 1994, İstanbul. Bildiri özeti: Sempozyum kitabı s. 111-2.
 22. Çakmak Ö, Kutluk T, Akyol M, Yarış N, Koç C, Ruacan Ş, Büyükpamukçu N, Hoşal N: Angiocentric Iymphoma involving temporal bone. 3rd European Congress of Otolaryngology Head and Neck Surgery, June 9-14 1996, Budapest, Hungary.
 23. Ergin NT, Koç C, Demirhan B, Dal T : Tracheal reconstruction with a vascularized cartilage flep: An experimental study in rabbits. 3rd European Congress of Otolaryngology Head and Neck Surgery. June 9-14 1996, Budapest, Hungary. Bildiri özeti: Sempozyum kitabı s. 383. (no’lu yurt dışı yayın)
 24. Pata SY, Koç C, Turgut S, Özcan S, Özdem C: Paranasal sinüslerde anatomik varyasyonlar ve etkileri.. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül-4 Ekim 1995 Antalya. Bildiri: Kongre kitabı s. 559-562.
 25. Ercan İ, Aygenç E, Koç C: Akut otitis media tedavisinde 3 günlük Azitromisin uygulamasının klinik etkinliği ve güvenilirliği. XXV. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 Eylül İzmir 1999.
 26. Kazkayası, M., Bayar, N., Çırpar, Ö., Koç, C.,Yılmaz, S., Ekici, M., “Bronşial Astımlı
 27. Hastalarda Sinonazal Anatomopatoloji İnsidansı”, II. Palandöken K.B.B.Sempozyumu,
 28. Kongre Özet Kitabı sayfa No 14, Erzurum, 21-24 Mart 2001.
 29. 27.Arıkan OK, Akhan O, Ensari S, Koç C, Özdem C: “Pektoralis major myokutan flep uyguladığımız hastaların kan akım hızlarının renkli doppler ultrasonografi ile incelenmesi”. XXVI. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 22-26 Eylül 2001. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 56.
 30. Çırpar Ö, Kazkayası M, Aydemir G, Bayar N, Koç C: Allerjik rinit ve kronik sinüzit ilişkisi. XXVI. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 22- 26 Eylül 2001. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 87.
 31. Kazkayası, M., Bayar, N., Yılmaz, S., Ekici, M., Çırpar, Ö., KoçC., “Bronşial Astımda Sinonazal Patoloji İnsidansı”, 26.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kongre Özet Kitabı, s 45, Antalya, 22-26 Eylül 2001.
 32. Kazkayası M, Ekici A, Yılmaz S, Ekici M, Koç C: Bronşial astımlılarda bronş hiperreaktivitesiyle paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi bulgularının ilişkisi. XXVI. Türk Otorinolarengoloji ve BaşBoyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 22-26 Eylül 2001. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 87.
 33. Bayar N, Oğuztürk Ö, Kazkayası M, Koç C: Kronik sinüzitli hastalarda MMPI profili. XXVI. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 22-26 Eylül 2001. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 132.
 34. Muluk NB, Böke B, Apan A, Koç C, Arıkan OK. Topotecan tedavisinin geçici uyarılmış otoakustik emisyonların deneysel modeli üzerine etkisi: XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 8.
 35. Muluk NB, Kara SA, Keleş I, Koç C, Altınok D, Orkun S, Arıkan OK. Romatoid artritte temporomandibuler eklem tutulumu: Radyolojik ve klinik çalışma. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 182.
 36. Arıkan OK, Koç C, Kendi T, Muluk NB: Alt konka hipertrofisinin tedavisinde fluticasone propionat akuöz nazal sprey’in etkinliğinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 133.
 37. Arıkan OK, Kendi T, Kazkayası M, Koç C. Parafarengeal boşluktan kaynaklanan myoepithelioma: MRG ve MR spektroskopi bulguları. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve BaşBoyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 189.
 38. Kazkayası M, Koç C, Arıkan OK, Çırpar Ö. Periferik fasiyal paralizi ile prezente olan vertebrobaziller arter anevrizması. XXVII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 4-9 Ekim 2003. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 242.
 39. Arıkan OK, Şanlı C, Çırpar Ö, Fidan S ve Koç C, “Rekürrent akut otitis medialı hastalarda anormal nazal mukosiliyer klirens”, IV. Palandöken KBB Sempozyumu, 36, Erzurum, 17-21 Mart 2005.
 40. Arıkan OK, Tan FU, Kendi T ve Koç C, “Masseter kası hipertrofisinin tedavisinde Botulinum Toksini Tip A’nın kullanımı”, XXVIII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 177, Antalya, 21-26 Mayıs 2005.
 41. Arıkan OK, Koç C, Çırpar Ö, Kısa Ü. Yaşlı hastalardan elde edilen serümen tıkaçlarının çözünmesi üzerine serümenolitik solüsyonların etkilerinin invitro karşılaştırılması. XXVIII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-26 Mayıs 2005. Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 177.
 42. Dinçer C, Datlı F, Arıkan OK, Kılıç R ve Koç C, “İnverted papilloma sekonder gelişen frontal sinüs mukoseli”, XXVIII. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-26 Mayıs 2005.
 43. Olut AI, Koç C, Arıkan O, Dilek M, Özünlü H, Helvacı M, Çukurova I, Özgür S. Nazal polipozis etiyolojisinde Chlamidya pneumoniae ve Mycoplasma pneumoniae infeksiyonlarının polimeraz zincirleme tepkisi ile araştırılması. 20. ANKEM Kongresi, Ankara, 2005, Bildiri özeti: Kongre özet kitabı, s. 36.
KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ
 1. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi ( textbook) Güneş Tıp Kitabevleri –2019 (3.baskı)
 2. Cummings Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi (Çeviri editörlüğü) Güneş Tıp Kitabevleri-2007
 3. KBB Acilleri, Öncü Basın Yayın Ltd Şti, Ankara- 2004
 4. Oral Kavite kanserleri, Öncü Basın Yayın Ltd Şti, Ankara - 2004
 5. Vertigo vakaları, Öncü Basın Yayın Ltd Şti, Ankara-2005
 6. Larenks, Öncü Basın Yayın Ltd Şti, Ankara- 2005
KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Koç C (ed) Güneş Kitabevi- Ankara;(I.Baskı) kitabında
a) Kulak Burun Boğaz’da muayene
b) Nazal Polipler
c) Sinüzitler (Dr. N. Bayar ile birlikte)
d) Septorinoplasti ( Dr.Y. Süoğlu ile birlikte)
2 Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Akyol U (ed),kitabında
a) Pediatrik Rinitler,
b) Çocuklarda tükrük bezi hastalıkları,
c) Çocuklarda septorinoplasti
d) Pediatrik Vertigo,
e) Çocukluk çağında yabancı cisimler,
f) Çocuklarda obstrüktif uyku apnesi sendromu bölümleri,
3 Tonsil . Kaya S (ed). ‘Tonsil hipertrofileri’ bölümü
4 Alerjik Rinosinüzitler. Önerci M (ed) kitabında ‘Nazal Polipozis ve Alerji’ bölümü
5 Endoskopik sinüs cerrahisinde postoperatif bakım. Arset matbaacılık İstanbul
6 Endoskopik sinüs cerrahisinde postoperatif bakım. Arset matbaacılık İstanbul
7 Nazal polipler. Demirsoy S (ed), kitabında
8 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Koç C (ed) Güneş Kitabevi- Ankara;(I.Baskı) kitabında
a) Nazal polip tanısı,
b) Medikal tedavi,
c) Cerrahi tedavi,
d) Prognoz, bölümleri
9 Kulak Burun Boğaz Acilleri Öncü Basın Yayın Ltd. Şti.,kitabında
a) Ani işitme kaybı
b) Vertigo,
c) Temporal kemik fraktürleri,
d) Maksillofasiyal travmalar
e) Havayolu obstrüksiyonu ve trakeotomi
f) Kulak Burun Boğaz’da ağrı
10 Vertigo Akyol U, Koç C (eds), kitabında
a) Vestibüler sistem anatomisi ve fizyolojisi,
b) Nistagmus bölümleri
11 Larenks Öncü Basın Yayın Ltd. Şti. kitabında
a) Larenks konjenital anomalileri
b) Larenks travmaları
c) Larenks benign tümörleri
d) Larenksin lazer cerrahisi
12 Oral kavite kanserleri Öncü Basın Yayın Ltd. Şti. kitabında
a) Oral kavite kanserleri hakkında genel bilgi
b) Dudak kanserleri
c) Oral dil kanseri
d) Ağız tabanı kanseri
13 Vertigo Vakaları, Koç C (ed) Öncü Basın Yayın Ltd Şti., kitabında
a) Sendromlar
b) Santral kökenli vertigolar
c) End- organ patolojileri
KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI PANELLER ve EĞİTİCİ OLARAK VERDİĞİ KURSLAR
 1. ‘Pediatric endoscopic technics’ paneli, (Türk –Yunan pediatrik KBB günleri) 5-8 Eylül 2002, Kuşadası.
 2. ‘Endoskopik Sinüs Cerrahisi Tekniği’, paneli ‘Endoskopi 2001’ sempozyumu, 26-29 Ekim 2001, Ankara.
 3. ‘‘Trauma to the growing nose’ paneli, E.R.S. & I.S.I.A.N. CONGRESS, 18-25 Haziran 2004, Istanbul.
 4. Nazal polipozis’ paneli,‘XXVI. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi’ kongresi, Belek, Antalya.
 5. Frontal Sinüs Problemlerine Endoskopik Cerrahi Yaklaşım, Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, İstanbul.
 6. ‘Nazal Polipozis’ paneli, Uludağ Kulak Burun Boğaz günleri, Otolarengolojik allerji, Bursa.
 7. “Endoskopik sinüs cerrahisinde karşılaşılan sorunların giderilmesinde yeni görüşler’ paneli, ‘II. Palandöken Kulak Burun Boğaz sempozyumu’, Erzurum.
 8. ‘Premalign ve malign vokal fold lezyonları: Erken evre glottik kanserler’ paneli, ‘Ses hastalıklarında tanı ve tedavi’ sempozyumu, Ankara.
 9. ‘Çocuklarda septorinoplasti’ paneli, ‘Rinosinüzitlerin tedavisinde pratik yaklaşımlar’ sempozyumu, 27-29 Haziran 2001, Ankara.
 10. ‘Endoskopik sinüs cerrahisinde postoperatif bakım’ kursu. XXVI. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya.
 11. Alerjik rinitte kortikosteroid ve antilökotrien kullanımı’ paneli, ‘KBB’de Yeni Ufuklar’ sempozyumu, Ankara.
 12. ‘Endoskopik sinüs cerrahisinde lokal anestezi’ kursu. XXVI. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Belek, Antalya.
 13. Baş Boyun Kanserleri ve Boyun Diseksiyonu’ kursu, Ankara Üniversitesi- Ankara
 14. Maksillofasiyal travmalar’ paneli, ‘Rinolojide Yenilikler’ sempozyumu, Diyarbakır
 15. Fasiyal paraliziler’ paneli, Otoskop Toplantıları, Istanbul.
 16. ‘Tümörlere bağlı fasiyal paraliziler’ paneli, ‘III. Palandöken Kulak Burun Boğaz’ sempozyumu, Erzurum.
 17. ‘Septorinoplasti’ paneli ‘27. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi’ kongresi, Kemer/Antalya.
 18. FESC‘de post operatif bakım kursu. KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, , Ankara.
 19. ‘Pediatrik septorinoplasti’, Türk Oto-Rino-Laringoloji Klinikleri Dergisi, Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi Kursları-I, Septorinoplasti, Ankara.
 20. ‘Tonsillofarenjitler’ paneli, ‘1.Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları sempozyumu’, Kayseri
 21. ‘Pediatrik septorinoplasti’ ‘ESC ve Septorinoplasti’ kursu, Ege Üniversitesi, İzmir.
 22. ‘Kronik öksürük’ paneli, I. Astım ve Rinit günleri, İstanbul.
 23. ‘Rinoplastide sorunlar’ paneli, Erciyes KBB günleri- KBB’de güncel sorunlar, Kayseri.
YURT DIŞINDA EĞİTİM ALDIĞI KURSLAR
 1. Viyana Neustadt (Avusturya) hastanesinde Dr. S Jugo, Dr. T Farrior ve Dr. Pavelka gözetiminde Estetik Burun ve Kulak cerrahisi eğitim kursu 1995.
 2. Graz Üniversitesi Maksillofasial Departmanı tarafından düzenlenen ‘II. Uluslararası Baş Boyun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu
 3. ‘‘Trauma to the growing nose’ paneli, E.R.S. & I.S.I.A.N. CONGRESS, 18-25 Haziran 2004, Istanbul.
 4. Nazal polipozis’ paneli,‘XXVI. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi’ kongresi, Belek, Antalya.
 5. Frontal Sinüs Problemlerine Endoskopik Cerrahi Yaklaşım, Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, İstanbul.
 6. Berlin Free Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı tarafından düzenlenen Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uygulamalı Lazer Kursu
 7. Balon sinoplasti kursu, 2013 Paris.