G Ü N C E L

DERİN BOYUN ENFEKSİYONU
En sık görülen klinik bulgular, boyunda şişlik, ateş, boyun hareketlerinde kısıtlılık, yutkunma zorluğu, ağzın rahat açılamamasıdır.

Derin boyun enfeksiyonu boyun derin fasyasının (tabakasının) derin ve yüzeyel tabakaları arasındaki enfeksiyonudur. Özellikle diş ve boğaz enfeksiyonları sonrası görülür. Ağız hijyeni kötü olanlarda sık bademcik ve farenjit olanlarda özellikle bağışıklık sistemi zayıf diyabet gibi sistemik hastalığı olan kişilerde risk yüksektir.

Antibiyotiklerin kullanılmaya başlanmasından sonra giderek azalmasına karşı hala görülebilmektedir. İyi tedavi edilmezse öldürücü olabilir. Yurtdışında uyuşturucu bağımlılarında boyun bölgesine yapılan enjeksiyonlar bazı nedenler arasında ilk sırayı almaktadır.

En sık görülen klinik bulgular, boyunda şişlik, ateş, boyun hareketlerinde kısıtlılık, yutkunma zorluğu, ağzın rahat açılamamasıdır.

Ani üst hava yolu obstrüksiyonuna yol açabilir. Tedavisinde antimikrobiyal tedaviye ek olarak gerekirse cerrahi drenaj yapılabilir.