G Ü N C E L

SES KISIKLIĞI
Ses kısıklığı kimi zaman basit bir soğuk algınlığının sonucu olarak gelişirse de bazen önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Genellikle 2 haftayı aşan ses kısıklıklarında KBB muayenesi gerekir.

Ses kısıklığı kimi zaman basit bir soğuk algınlığının sonucu olarak gelişirse de bazen önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Genellikle 2 haftayı aşan ses kısıklıklarında KBB muayenesi gerekir. Ses organı olan larenksi (gırtlak) ilgilendiren organik, fonksiyonel ya da ikincil patolojik olaylar ses kısıklığına yol açar.Organik olaylar muayene sırasında ya da laboratuarda ses incelemeleriyle ortaya konabilir. Bu kategorideki patolojik durumlar doğuştan olabildiği gibi sonradan meydana gelen gırtlak travmalarını da içerir. Örneğin dıştan gelen bir darbe (trafik kazası), cerrahi girişimlere bağlı komplikasyonlar (guatr cerrahisi), anesteziye bağlı problemler, yanıklar vs sayılabilir. Enfeksiyonlara bağlı larenks hastalıkları da bu gruptadır. Larenjit (gırtlak iltihabı) çeşitleri, gırtlaktaki iyi huylu ve kötü huylu tümörler (gırtlak kanseri), bazı nörolojik bozukluklar da ses kısıklığına neden olan organik larenks hastalıklarıdır. Bazen göğüs kafesinde yer alan bir kitle, kalp büyümesi gibi nedenler ses tellerini hareket ettiren sinire bası yaparak fonksiyonunu bozabilirler.

Fonksiyonel bozukluk olarak adlandırılan organik olmayan grupta ise ses organı larenkste çalışma bozukluğu vardır. Bunun bir sonucu olarak organik problemler ortaya çıkabilir (Nodül, polip gibi). Bunlar genellikle sesi yanlış ya da kötü kullanma sonucu görülürler. Ancak psikojenik ses kısıklığı da mevcuttur. Çocuklarda ise sesi kötü kullanma sonucu görülen ses kısıklığı sürekli bağıran, ağlayan çocuklarda mevcuttur. Anlamlı bir neden bulunamayan kişilerde küçük çocuklar dahil olmak üzere reflü hastalığı atlanmamalıdır.

Ne Yapmalı?

İki haftayı aşan ses kısıklığı normal şartlarda beklenmeyen bir ses kısıklığıdır. Bu durumda özellikle uzun süredir sigara kullanan kişiler başta olmak üzere KBB muayenesi gerekir. KBB muayenesinde ağız içinden ayna ya da stroboskop denilen bir aletle hastayı rahatsız etmeden oturur pozisyonda gırtlak incelemesi yapılır. Ses tellerinin hareketliliği, üstünde ya da çevresinde normal dışı bir görüntü olup olmadığı incelenir. Muayenede şüpheli yerler varsa genel anestezi altında bu bölgelerden biyopsi alınır ve anestezi altında daha detaylı muayene yapılır. Hastalarda aynı zamanda boyun muayenesi de yapılmalıdır. Buradaki lenf düğümlerinin irileşmesi anlamlı olabilir. Kilo kaybı, özellikle yutkunurken kulağa vuran ağrı gibi belirtiler varsa detaylı tetkikler istenmelidir.

Muyanede ses tellerinin fonksiyon bozukluğu varsa altta yatan nedene göre tedavisi yapılır. Tedavilerde cerrahi dışında, dolgu maddesi kullanma, ses terapisi gibi yöntemler uygulanabilir. Ses terapisi günümüzde küçük nodüller için de cerrahi dışında bir seçenek olarak mevcuttur.

Muyanede ses tellerinin fonksiyon bozukluğu varsa altta yatan nedene göre tedavisi yapılır. Tedavilerde cerrahi dışında, dolgu maddesi kullanma, ses terapisi gibi yöntemler uygulanabilir. Ses terapisi günümüzde küçük nodüller için de cerrahi dışında bir seçenek olarak mevcuttur