G Ü N C E L

TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ
Kulak ön ve alt kısmında yerleşen bu bezde hissedilen bir şişlik, kitle aksi ispat edilene kadar parotis tümörü olarak düşünülmelidir.

Tükrük bezi tümörleri tüm vücut tümörlerinin % 1-2, baş boyun bölgesi tümörlerinin % 2’sini oluşturur. Tükrük bezi tümörlerinin % 80-85’ i en büyük bez olan parotiste görülür.

Kulak ön ve alt kısmında yerleşen bu bezde hissedilen bir şişlik, kitle aksi ispat edilene kadar parotis tümörü olarak düşünülmelidir. Parotis bezi tümörleri cinsler arasında eşit olarak dağılmaktadır.

Bu tümörlerin % 75 iyi huylu, % 25’i kötü huylu tümörlerdir. İnsan vücudunda tükrük bezi küçüldükçe tümörün kötü huylu olma riski artar. Hastaların detaylı öyküleri alınıp KBB muayeneleri yapıldıktan sonra tanıya yardımcı laboratuar incelemeleri ve radyoloji tetkikleri yapılır. Tükrük bezi tümörlerinde biyopsi yöntemi teşhiste çok tercih edilmemesi gereken bir yöntemdir. Ameliyatta sadece tümörlü kısım değil tükrük bezinin üst yarısı ya da tamamı çıkarılmalıdır. Patolojik incelemeden sonra ek tedavi yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

Ameliyatın püf noktası yüz sinirini ortaya koymak ve ona zarar vermeden tümörü tam olarak çıkarmaktır.