G Ü N C E L

GIRTLAK KANSERİ
Ses telleri bölgesinde gelişen kanser en iyi huylu olan kanserdir.

Gırtlak anatomik olarak ses telleri, ses tellerinin üstü ve altı olarak 3 bölgeye ayrılır. Gırtlak kanseri hangi bölgedeyse o bölgeye özgü bulgular verir. Üst taraftaysa yutma güçlüğü, ses tellerindeyse ses kısıklığı ve alt taraftaysa nefes darlığına neden olabilir. Genellikle 40 yaş üstü sigara içen erkeklerde görülür. Ses telleri bölgesinde gelişen kanser en iyi huylu olan kanserdir. Çünkü bu bölge lenf damarlarından zayıf olduğu için tümörün yayılımı yavaş olur.

Tedavide tümörün yeri ve büyüklüğüne göre cerrahi ya da ışın tedavisi ya da ikisi birden seçilebilir. Cerrahide kanserli alanın yanı sıra çevresinden de doku çıkarmak gerebilir. Bu nedenle gırtlağın bir kısmı ya da tamamı çıkarılabilir. Gırtlak kanserinde erken dönemde yakalanmış ses teli tümörleri hariç büyük çoğunlukla boyuna da cerrahi müdahale gerekir. Uzak yayılım ihtimali olan hastalarda kemoterapi de eklenir.

Gırtlağın tümü çıkarılırsa ameliyat sırasında takılan bir küçük aparat sayesinde konuşma mümkün olur. Ancak bunun için hastanın eğitimi ve çalışması gerekir.

Gırtlak kanserlerinde özellikle erken dönemde yakalanmış vakalarda yaşam süresi uzundur.