G Ü N C E L

ÖKSÜRÜK
Sağlıklı insanda öksürük normal bir reflekstir. Süreklilik arz etmesi önemli bir hastalığın belirtisi olabilir.

Sağlıklı insanda öksürük normal bir reflekstir. Süreklilik arz etmesi önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Akut yani aniden ortaya çıkan öksürüğün nedeni genellikle bulunur ve tedavisi kolaydır. 3 haftadan fazla süren öksürükler ise kronik öksürük olarak adlandırılır ve daha derin araştırılmalıdır. Öksürüklerin önemli bir kısmında neden birden fazla olabilir. Erişkinlerde en sık 3 neden geniz akıntısı, astım ve reflü hastalığıdır. Çocuklarda ise kronikleşmiş öksürük nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

A. Solunum yolunu ilgilendiren nedenler
1.Enfeksiyon (sinüzit, geniz eti iltihabı, bademcik iltihabı, tüberküloz, viral üst solunum yolu enfeksiyonu).
2.Astım
3.Mekanik nedenler (burunda ve bronşta yabancı cisim, kulak kiri)
4.Çevresel faktörler (sigara dumanı, toz, hava kirliliği vs.)


B. İltihabi akciğer hastalıkları;
C.Akciğer tümörleri ve kistleri gırtlağa ait hastalıklar ve yabancı cisimler.
D.Psikolojik öksürük
E.Bazı kalp ve tansiyon ilaçları

Çocuklarda öksürük nedeni yaş ile değişir. İlk 1.5 yaşta reflü, büyük damar anomalileri ve astım en sık nedenlerdir.

6 yaşına kadar geniz eti, bademcik iltihabı, astım ve sinüzit ilk 4 sırayı oluşturur. 6 – 16 yaş arasında ise en önemli 3 neden astım, psikolojik ve sinüzittir.