G Ü N C E L

ÇOCUK SİNÜZİTLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ
Son yıllarda artan oranda çocuk sinüzit tanısı konulmaktadır. Bunun nedenleri arasında hekimlerin konuya artan ilgileri, endoskop ve bilgisayarlı tomogrofinin de dahil olduğu ileri görüntüleme tekniklerinin devreye girmesi ve alerjik hastalıklardaki artış sayılabilir.

Son yıllarda artan oranda çocuk sinüzit tanısı konulmaktadır. Bunun nedenleri arasında hekimlerin konuya artan ilgileri, endoskop ve bilgisayarlı tomogrofinin de dahil olduğu ileri görüntüleme tekniklerinin devreye girmesi ve alerjik hastalıklardaki artış sayılabilir.

Çocukların büyük çoğunluğunda sinüzit ilaç tedavisi ile düzelebilir. Burun ve sinüs sisteminde ödeme neden olup sinüzite yol açabilecek tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları alerji, geniz eti ve bademcik büyümesi, reflü gibi problemlerin mutlaka araştırılması gerekir. Bilgisayarlı tomogrofi cerrahi tedavide karar vermek için tek başına yeterli değildir. Bunun için ayrıntılı tıbbi değerlendirme ile uygun ilaç tedavisine rağmen düzelmeyen hastalık önemlidir.

Çocuk sinüzitlerinin iyileşmesinde bademcik ve geniz eti ameliyatının önemli etkinliği olabilir. Sinüslere doğrudan yapılabilecek endoskopik cerrahi mümkün olduğunca sınırlı tutulmalıdır.

Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC), her ne kadar çocuklarda mini FESC olarak uygulansa da kistik fibrozis, antrakoanal, polip, mukosel, orbita apsesi (göz çevresinde), mantar sinüziti gibi hastalıklarda uygulanması gereken bir operasyon tekniğidir. Çocuklarda özellikle küçük yaşlarda mini FESC ameliyatından sonra pansuman ve endoskopik kontrol problemleri ortaya çıkabilir.