G Ü N C E L

VERTİGO
Başın belli pozisyonlarında ortaya çıkan baş dönmesiyle karakterizedir.

Vertigo baş dönmesi demektir. Çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenler şöyle sıralanabilir:

1. Epilepsi (Sara hastalığı)
2. Psikojenik
3. Migren
4. Vestibüler nörit
5. Santral sinir sistemi enfeksiyonları
6. Kafa travması
7. Orta kulak iltihabı (Otitis media)
8. Labirent iltihabı (Labirentit)
9. Menier hastalığı
10. BPPV (İyi huylu pozisyona bağlı tekrarlayan baş dönmesi).
11. Hipertansiyon
12. Düşük kan şekeri (Hipogilsemi )
13. İlaçlar( Aminoglikozidler, aspirin

Bunlardan en sık görülenler iki tanesi vestibüler nörinit ve pozisyona bağlı baş dönmesidir.

Vestibüler nörinit: İç kulağın özel bir bölgesinin virüsler tarafından tutulmasıyla (enfekte edilmesiyle) ortaya çıkar. Ani başlayan baş dönmesi ve dengesizlik ile karakterizedir. Bunlara bulantı ve kusma da eşlik eder. En önemli özelliği beraberinde işitme kaybının olmamasıdır. Genellikle 1-2 hafta önce geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu mevcuttur. İlaç tedavisiyle birkaç hafta içinde yavaşça iyileşme görülür. İyileşmeyen nadir hastalarda cerrahi tedavi gerekebilir.

Pozisyonel vertigo: Tam ismi ‘Benign Pozisyonel Paroksismal Vertigo’dur. Başın belli pozisyonlarında ortaya çıkan baş dönmesiyle karakterizedir. Kafaya alınan darbeler, kulak enfeksiyonları ya da başın alışık olmadığı şekilde hareket ettirilmesi tetikleyici olabilir.Yarım daire kanallarını ilgilendiren bir patolojik durumdur. Vertigo birkaç saniye ya da dakika sürebilir. Baş dönmesi özellikle yatakta dönerken olur. İşitme normal sınırlardadır. Tedavide hastaya bilgi verilmeli, birkaç hafta- ya da ay sürebileceği söylenmelidir. Baş egzersizleri yaptırılarak gerekirse ilaç tedavisi verilir.